Staza do opanowywania krwotoków u zwierząt i ludzi

Produkt do tamowania masywnych krwotoków pourazowych powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych, amputacji kończyn, jak również wszelkiego rodzaju urazów prowadzących do masywnych krwawień związanych z przerwaniem ciągłości naczyń krwionośnych

Tytuł

Staza do opanowywania krwotoków u zwierząt i ludzi

Twórcy rozwiązania: Zbigniew Adamiak, Paweł Jastrzębski, Krzysztof Ulbrych

Forma ochrony

wzór użytkowy Ru.071551

Korzyści z zastosowania

Staza składa się z dwóch zespolonych ze sobą części: szlufki zbudowanej z metalu łatwo poddającego się sterylizacji oraz pasa gumowego. Pas gumowy pokryty jest poprzecznymi wystającymi karbami gumowymi umożliwiającymi jego blokowanie po owinięciu na urazowej kończynie, przełożeniu i zaciągnięciu przez metalową szlufkę.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie przeznaczone jednostkom, które w swojej codziennej działalności stykają się z problemem masywnych krwotoków pourazowych, np.:
- stacjom pogotowia ratunkowego,
- szpitalnym oddziałom ratunkowym,
- klinikom, przychodniom,
- gabinetom weterynaryjnym.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

1 Opracowane zostały założenia techniczne. Przygotowano schematy i opisy produktu określające jego elementy składowe oraz sposób ich łączenia. Określono wymiary poszczególnych elementów, a także rodzaje materiałów z których powinny zostać wykonane.

Tagi

Medycyna,

Kontakt

cwo@uwm.edu.pl
+48 89 523 38 00