Projekt mentoringowy

Grafika- Sekcja Współpravy z Absolwentami

 

CZYM JEST MENTORING?

Mentoring to forma interakcji między doświadczoną osobą zwaną Mentorem, a mniej doświadczoną zwaną Mentee. Mentoring to nie tylko wymiana wiedzy, to także budowanie trwałych relacji i wsparcie w rozwoju zawodowym. Jako Mentee, zyskujesz dostęp do cennych doświadczeń i wskazówek od doświadczonych Mentorów. Jako Mentor, masz okazję wpływać na rozwój młodszych kolegów i budować swoją reputację jako lider w swojej dziedzinie.

 

NA CZYM POLEGA PROJEKT MENTORINGOWY UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE?

Projekt Mentoringowy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie to inicjatywa, która rozpocznie swoją pierwszą edycję w roku akademickim 2024/2025. Naszym celem jest stworzenie minimum 20 par Mentor-Mentee, które będą uczestniczyć w Projekcie.

Projekt opiera się na trzech głównych elementach:

1. Szkolenia i spotkania przygotowawcze: pierwszy cykl skupia się na szkoleniach oraz spotkaniach przygotowujących Mentora do roli oraz zapoznaniu Mentee z zasadami mentoringu. To czas, kiedy uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznej współpracy w procesie mentoringowym.

2. Spotkanie organizacyjne: kluczowe spotkanie organizacyjne, które ma na celu ustalenie oczekiwań i celów zarówno Mentora, jak i Mentee. To moment, kiedy określamy ramy współpracy oraz planujemy dalsze kroki w procesie mentoringowym.

3. Cykl indywidualnych spotkań: po etapie przygotowawczym, Mentor i Mentee przechodzą do indywidualnego cyklu pięciu spotkań, w trakcie których mają możliwość realizować zdefiniowane zindywidualizowane cele. To czas, kiedy Mentor wspiera Mentee w rozwoju zawodowym i osobistym, dzieląc się swoimi doświadczeniami, wiedzą i umiejętnościami. Projekt Mentoringowy to nie tylko możliwość zdobycia cennych wskazówek i wsparcia, ale także budowania trwałych relacji oraz rozwijania się zarówno jako Mentor, jak i Mentee.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Mentee: Jeśli jesteś studentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, niezależnie od stopnia studiów (pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich czy studiów podyplomowych) lub absolwentem (do 6 miesięcy od skończenia studiów), to jesteś uprawniony do udziału w Projekcie Mentoringowym. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, decyzję o Twoim zakwalifikowaniu podejmie Organizator Projektu.

Mentor: Jeśli jesteś absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego lub innej Uczelni wyższej, aktywnie działasz zawodowo i masz doświadczenie w określonych obszarach, to możesz zostać Mentorem. Twoja kwalifikacja również będzie podlegać ocenie na podstawie rozmów przeprowadzanych z przedstawicielami Organizatora Projektu. Potwierdzenie zakwalifikowania otrzymasz poprzez wiadomość e-mailową.

 

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ?

 

KORZYŚCI DLA MENTORA:

• Budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako wartościowego pracodawcy

• Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem

• Rozwój umiejętności liderskich i poszerzanie sieci kontaktów

• Satysfakcja z widzenia rozwoju swojego Mentee.

KORZYŚCI DLA MENTEE:

• Wsparcie w rozwoju osobistym i zawodowym.

• Uzyskanie wiedzy i wsparcia w realizacji celów zawodowych.

• Wzrost pewności siebie i wiary we własne możliwości.

• Uczenie się od osób z doświadczeniem zawodowym.

 

CO ZAPEWNIAMY?

Dla Mentora i Mentee zapewniamy:

• Pakiet Szkoleniowy:

• Szkolenia przygotowujące do udziału w Projekcie.

• Vademecum Mentora i Mentee.

• Zestaw materiałów wsparcia.

• Szkielet planu pracy w Projekcie.

• Pomoc w określeniu celów i planu działania.

• Wsparcie w realizacji celów projektowych.

 

HARMONOGRAM PROJEKTU:

Kwiecień – Maj 2024: rekrutacja Mentorów.

Maj – Czerwiec 2024: promocja Projektu Mentoringowego i prezentacja sylwetek Mentorów.

7 Czerwca 2024: spotkanie hybrydowe (stacjonarnie/online) - zapoznanie z narzędziami projektowymi i zasadami współpracy.

Wrzesień 2024: szkolenie dla Mentorów oraz spotkanie organizacyjne.

Październik/ Listopad 2024: tworzenie par Mentor – Mentee.

Listopad 2024 - Maj 2025: realizacja projektu mentoringowego, czyli organizacja cyklu 5 spotkań mentoringowych pomiędzy Mentorem a Mentee.

Maj/Czerwiec 2025: spotkanie podsumowujące.

 

JAK DOŁĄCZYĆ?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i podziel się swoimi celami i oczekiwaniami. Nasz zespół skontaktuje się z Tobą, aby omówić dalsze kroki i dopasować Cię z odpowiednim Mentorem lub Mentee.

 

JAKIE SĄ KRYTERIA WYBORU? 

Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zarówno dla Mentee, jak i dla Mentora.

Mentee: formularz zgłoszeniowy,

Mentor: formularz zgłoszeniowy.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu Mentorów i Mentees podejmowana jest na podstawie przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami Organizatora Projektu.

Potwierdzenie zakwalifikowania zostanie przesłane drogą mailową. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje automatycznego zakwalifikowania się do Projektu.

 

Rozpocznij swoją mentoringową przygodę w roku akademickim 2024/2025!

 

Masz Pytania?

Skontaktuj się z nami:

Sekcja Współpracy z Absolwentami

Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Prawocheńskiego 9

E-mail: absolwent@uwm.edu.pl

Telefon: (89) 524 51 62.