Transfer Technologii

Transfer technologii to działania, które mają na celu przeniesienie wyników badań naukowych, procesów, patentów lub oryginalnych pomysłów, których twórcami są naukowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do gospodarki. Wprowadzając na rynek innowacje chcemy wspierać rozwój naszego regionu.

 

W Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym odpowiedzialnym za powyższe działania jest Sekcja Transferu Technologii. Oferta Sekcji skierowana jest do przedsiębiorstw, podmiotów sektora publicznego, organizacji pozarządowych, czyli tych instytucji, które poszukują innowacji, chcą rozwiązać problemy technologiczne lub zamierzają sprawdzić rozwiązania w warunkach laboratoryjnych. Sekcja współpracuje także z naukowcami UWM w Olsztynie w zakresie pomocy formalno-prawnej przy komercjalizacji rozwiązań.

 

W czym możemy pomóc?

 

  • wykonujemy badania, prace badawczo-usługowe, które odpowiadają konkretnym potrzebom rynkowym – oferta prac badawczych;
  • znajdujemy zespoły ekspertów, którzy pomogą zrealizować zadanie np. jako podwykonawcy w projektach finansowanych ze środków UE i innych;
  • przeprowadzamy proces udostępnienia podmiotom zewnętrznym wyników badań i prac rozwojowych w celu osiągnięcia korzyści finansowych – komercjalizacja.

 

Ponadto w Sekcji:

 

  • pozyskujemy środki finansowe na rozwój prac B+R, których autorami są zespoły naukowe UWM w Olsztynie – inkubator innowacyjności;
  • prezentujemy wynalazki, których twórcami są naukowcy UWM w Olsztynie - oferta technologiczna.

 

Sekcję Transferu Technologii tworzą:

Anna Bryżys tel. 89 523 38 00, e-mail: anna.bryzys@uwm.edu.pl

Karolina Kieda tel, 89 523 38 00, e-mail: karolina.kieda@uwm.edu.pl

Hanna Marciak tel. 89 524 51 62, e-mail: hanna.marciak@uwm.edu.pl

Paweł Sarnowski tel. 89 523 38 00, e-mail: pawel.sarnowski@uwm.edu.pl

 

Koordynator Sekcji i Radca Prawny - mec. Alicja Kierońska-Kaczkowska tel. 89 524 55 31, e-mail: alicja.kieronska@uwm.edu.pl

 

Zapraszamy do kontaktu.