Prace badawcze

    Procedura dotycząca zleceń na prace badawczo-usługowe

 

Jednym z głównych obszarów współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z podmiotami zewnętrznymi są prace badawczo-usługowe. Decydując się na ich realizację Uczelnia zobowiązuje się odpłatnie wykonać określone badania lub inne usługi (takie jak np. ekspertyzy, analizy, opinie, raporty, publikacje etc.) na rzecz zainteresowanych, zewnętrznych podmiotów. Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym (CWO) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wdrożyło wewnętrzną procedurę prac badawczo-usługowych, która ma za zadanie ułatwić pracownikom Uniwersytetu, wypracowanie warunków i zakresu realizacji usługi oraz podpisanie obopólnie korzystnej umowy z zainteresowanym podmiotem zewnętrznym. Na każdym etapie prac badawczo-usługowych Naukowcy otrzymują wsparcie i pomoc CWO.

 

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującą procedurą i załącznikami dot. zleceń na prace badawczo-usługowe w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.


W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Sekcji Transferu Technologii CWO.

Osoby do kontaktu:

Karolina Kieda (email: karolina.kieda@uwm.edu.pl, tel. 89 523 38 00)

Paweł Sarnowski (email: pawel.sarnowski@uwm.edu.pl, tel. 89 523 38 00).

 

Pełny spis plików wykorzystywanych podczas procesu realizacji prac badawczo-usługowych dostępny jest: TUTAJ.

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania i wypełnienia dla pracowników naukowych UWM w Olsztynie: