Doradztwo

NA CZYM POLEGA USŁUGA?

Usługa doradcza wykonywana jest przez specjalistów w danej dziedzinie, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu udzielą wskazówek i rekomendacji do dalszego działania. Proponujemy Wam doradztwa:

 

1. biznesowe, m.in.:

       - business model canvas - pomoc w zdefiniowaniu, zaprojektowaniu i zwizualizowaniu idei biznesowych firmy,

       - marketing - przekazanie wiedzy jak dotrzeć do szerszej grupy klientów czy zwiększyć rozpoznawalność własnej marki,

       - fundusze regionalne i europejskie - wskazanie najlepszej ścieżki zdobycia dofinansowania na działanie i rozwój przedsiębiorstwa,

       - prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju - udzielenie informacji na temat przepisów prawa i standardów UE, barier wejścia itp.,

2. specjalistyczne, m.in.:

       - ochrona własności intelektualnej - udzielenie informacji w zakresie form prawnych ochrony dobra oraz wskazanie najlepszego postępowania przy uwzględnieniu czynników: dostępności środków, czasu, wielkości, stopienia innowacyjności,

       - procesy technologiczne - zidentyfikowanie potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa i wskazanie technologii kluczowych dla rozwoju firmy,

3. pogłębione, m.in.:

       - innowacje w firmie - ocena potrzeb biznesowych firmy, wypracowanie dostosowanego pakietu wsparcia innowacji,

       - zrównoważony rozwój - analiza obecnej sytuacji firmy w kontekście 17 celów zrównoważonego rozwoju, opracowanie wniosków i rekomendacji do dalszego działania,

       - digitalizacja - określenie poziomu cyfryzacji w firmie, wskazanie zastosowania możliwych udogodnień.

 

een

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

O tę usługę mogą wnioskować małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

JAKI JEST POZIOM DOFINANSOWANIA?

Usługa finansowana jest w 100% ze środków projektu Enterprise Europe Network East Poland. Firma korzystająca z tej usługi nie ponosi żadnych kosztów.

Istnieje (odpłatna) możliwość rozbudowania usługi doradczej o dedykowany warsztat kreatywny, angażujący pracowników firmy w opracowanie rozwiązań wykrytych problemów/luk/wyzwań. Jeśli interesuje Cię taka oferta, napisz do nas: een-olsztyn@uwm.edu.pl

 

JAKIE JEST KRYTERIUM WYBORU?

Aby skorzystać z doradztwa, wystarczy wysłać e-mail na adres een-olsztyn@uwm.edu.pl

EEN