O nas

Kim jesteśmy?

 

Jesteśmy zespołem, który działa na styku nauki, biznesu i społeczeństwa. Nasze Centrum jest nieodłączną częścią Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM w Olsztynie), dążąc do wspierania interakcji między uczelnią, a otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Naszym głównym celem jest wspieranie rozwoju regionu poprzez transfer wiedzy, innowacji i działania edukacyjne. Razem, z naszymi partnerami biznesowymi i instytucjami publicznymi, wychodzimy poza teorię wykorzystując przy tym osiągnięcia naukowców UWM w Olsztynie.

 

Co robimy?

Wspieramy innowacje, rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz rozwijamy współpracę pomiędzy uczelnią, a otoczeniem biznesowym i społecznością lokalną.

Nasza działalność obejmuje szeroki zakres działań, dlatego jesteśmy podzieleni na Sekcje odpowiedzialne za różne obszary funkcjonowania.

 

Sekcja Dialogu i Partnerstwa

 

Zajmuje się szeroko rozumianą współpracą ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, tworząc platformy do wymiany pomysłów i doświadczeń. Do jej zadań należą:

 • nawiązywanie i utrzymanie relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • inicjowanie i koordynowanie wizyt i wystąpień Rektora,
 • przygotowanie analiz, informacji, opinii i propozycji współpracy z partnerami zewnętrznymi,
 • przygotowanie projektów umów i porozumień o współpracy,
 • organizowanie spotkań, warsztatów, konferencji, debat i stoisk promocyjnych,
 • realizacja działań w duchu zrównoważonego rozwoju.

 

Sekcja Transferu Technologii

 

Łączy świat nauki z przedsiębiorcami, którzy szukają innowacji i najlepszej ścieżki rozwoju technologicznego. Do jej zadań należą:

 • poszukiwanie zespołów ekspertów i koordynowanie realizacji prac badawczo-usługowych, które pomogą znaleźć rozwiązanie na potrzeby zgłoszone przez przedsiębiorców,
 • sprzedaż podmiotom zewnętrznym wyników badań i prac rozwojowych,
 • pozyskiwanie środków finansowych na rozwój prac B+R (m.in w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0)
 • prezentacja i promocja wynalazków, których twórcami są naukowcy UWM w Olsztynie.

Sekcja Przedsiębiorczości

 

UWM w Olsztynie od wielu lat realizuje projekt Enterprise Europe Network, wspierający MŚP w nabywaniu i sprzedaży nowych technologii, produktów i usług na arenie międzynarodowej. Do jej zadań należą:

 • realizacja usług informacyjno-doradczych m.in. w zakresie pozyskiwania środków unijnych, własności intelektualnej,
 • inicjowanie współpracy zagranicznej,
 • organizacja międzynarodowych misji gospodarczych i spotkań biznesowych,
 • wsparcie przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji i zasad zrównoważonego rozwoju,
 • wsparcie digitalizacji firm,
 • organizacja szkoleń, warsztatów i spotkań networkingowych,
 • koordynacja procesu przygotowania opinii o innowacyjności.

 

Biuro Karier

 

Wspomaga kształtowanie kariery studentów UWM w Olsztynie, pomagając im znaleźć odpowiednie ścieżki rozwoju. Do jego zadań należą:

 • indywidualne spotkania doradcze ze studentami, w tym m.in. określanie predyspozycji zawodowych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i opracowanie dokumentów aplikacyjnych,
 • organizacja targów pracy,
 • prowadzenie kreatywnych warsztatów grupowych, 
 • wspieranie absolwentów studiów I stopnia w wyborze kierunku studiów II stopnia,
 • udostępnianie studentom ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu.

Sekcja Współpracy z Absolwentami

 

Pozostaje w kontakcie z absolwentami UWM w Olsztynie utrzymując silne więzi i promując sukcesy naszych byłych studentów. Do jej zadań należą:

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z absolwentami UWM w Olsztynie,
 • integracja absolwentów UWM w Olsztynie,
 • wspieranie absolwentów UWM w Olsztynie w rozwoju zawodowym oraz oferowanie możliwości podnoszenia kwalifikacji zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci i gotowi. 

Wyjdźmy razem poza teorię!