Opinie o innowacyjności

NA CZYM POLEGA USŁUGA?

Opinia o innowacyjności to obiektywna opinia eksperta dotycząca technologii, którą firma planuje wdrożyć realizując nową inwestycję. Posiadanie takiej opinii może okazać się bardzo pomocne, a czasem wręcz niezbędne dla firm ubiegających się o dotację ze środków Unii Europejskiej na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Załączenie opinii o innowacyjności konieczne jest w przypadku ubiegania się o przyznanie Kredytu Technologicznego lub środków na rozwój firmy z Regionalnych Programów Operacyjnych. W przypadku gdy opinia nie jest wymagana, jej załączenie do wniosku o dotację może zwiększyć szansę na przyznanie dotacji.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Po opinię o innowacyjności może zgłosić się do nas każda firma, która tego dokumentu potrzebuje.

 

JAKI JEST POZIOM DOFINANSOWANIA?

Usługa nie jest w żaden sposób dofinansowywana a jej koszt w 100% ponosi zamawiający. Koszt opracowania opinii o innowacyjności ustalany jest indywidualnie.

 

JAKIE JEST KRYTERIUM WYBORU?

W celu uzyskania opinii o innowacyjności należy przesłać do nas prawidłowo uzupełniony formularz zgłoszeniowy. Znalezienie odpowiedniego specjalisty wymaga przesłania krótkiego opisu wprowadzanej technologii. Opis taki powinien umożliwić określenie jakiej branży i dziedziny dotyczy dana technologia, a także dać możliwość dokonania wstępnej oceny czasu potrzebnego na przygotowanie opinii oraz określenie ceny.

 

GDZIE ZGŁASZAĆ PROŚBY O WYSTAWIENIE OPINII?

Prośbę o wystawienie opinii wraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy kierować na adres e-mail: cwo@uwm.edu.pl.