Oferta usług badawczych

Współpraca uczelni z jej otoczeniem biznesowym, organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego to w dużej części świadczenie usług badawczych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na zamówienie podmiotów zewnętrznych świadczy usługi między innymi w formie badań, raportów, ekspertyz, analiz, opinii. Obsługą administracyjną zleconych prac badawczych zajmuje się Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

 

Przedsiębiorców poszukujących pomysłów rozwiązań na nowe produkty/usługi lub badań rynkowych, ekspertyz, analiz laboratoryjnych etc. zapraszamy do współpracy w ramach prac badawczo-usługowych świadczonych przez naukowców UWM w Olsztynie. Pracownicy Sekcji Transferu Technologii wyszukają eksperta lub zespół badawczy posiadający doświadczenie w danej tematyce i przygotują ofertę.

 

Brokerzy CWO identyfikują i łączą ekspertów UWM w Olsztynie z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach, np.:

  • konsorcjum w projektach dla MŚP finansowanych w ramach środków UE,
  • podwykonawstwa/usług eksperckich w projektach dla MŚP finansowanych w ramach środków UE,
  • komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm.

 Naukowców UWM w Olsztynie chcących zgłosić ofertę usług badawczych lub poszukujących partnerów biznesowych do realizowanych projektów badawczych także zapraszamy do kontaktu z brokerami CWO. 

 

Sekcja Transferu Technologii

Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

tel.: 89 523 38 00