Komercjalizacja

Procedura komercjalizacji wyników badań w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Aby rozpocząć procedurę ochrony prawnej lub / i komercjalizacji wyników badań należy pobrać, wypełnić oraz dostarczyć do Centrum Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury ochronnej. Pliki można pobrac z poniższego schematu blokowego.

Wzór karty notyfikacji

+

Oświadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem praw

lub

Oświadczenie o braku zainteresowania przeniesieniem praw

W przypadku współautorstwa osoby niebędącej pracownikiem UWM konieczne jest podpisanie umowy regulującej prawa do własności intelektualnej. Wzór umowy na przeniesienie praw dostępny jest do pobrania TUTAJ

Z uwagi na wymagania formalno-prawne wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone w oryginalny podpis. Skany oraz kserokopie nie są dozwolonym formatem.Osoby do kontaktu:

Anna Bryżys tel. 89 523 38 00

Karolina Kieda tel, 89 523 38 00

Paweł Sarnowski tel. 89 523 38 00Pełny spis dokumentów wykorzystywanych podczas procesu komercjalizacji dostępny jest TUTAJ


Poniżej znajdują się pliki do pobrania i wypełnienia dla Twórców::