Dla Studentów

Studia to najlepszy czas na rozmaite działania, które pogłębiają wiedzę i doświadczenie!


Jak pomagamy studentom i absolwentom?

1.    Oferujemy wsparcie indywidualne. Podczas spotkania z doradcą zawodowym, w trakcie indywidualnej rozmowy doradczej, można określić swoje predyspozycje zawodowe i znaleźć najbardziej odpowiednią ścieżkę kariery zawodowej. Konsultacje pomagają określić mocne strony i możliwości rozwoju oraz potrzeby dotyczące miejsca pracy.

2.    Zbieramy i udostępniamy poprzez stronę www oraz FB oferty pracy, praktyk, staży i wolontariatu.

3.    Absolwentom studiów pierwszego stopnia pomagamy w wyborze studiów drugiego stopnia.

4.    Organizujemy Targi Pracy. Tego typu inicjatywy dają okazję do bezpośredniego spotkania z pracodawcą. Dzięki temu jest szansa na bliższe poznanie warunków panujących w danej firmie oraz oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników. Podczas bezpośrednich spotkań z przedstawicielami firm, można nawiązać osobisty kontakt i dowiedzieć się o możliwościach pracy i procesie rekrutacyjnym.

5.    Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dobre CV i list motywacyjny. Dokumenty aplikacyjne, są pisemną wizytówką każdego pracownika. Uczymy, jak tworzyć profesjonalne i atrakcyjne CV aby dostać wymarzoną pracę. 

6.    Prowadzimy warsztaty grupowe, podczas których przekazujemy uczestnikom wiedzę na wybrane tematy. Za pomocą różnego rodzaju ćwiczeń, burzy mózgów i dyskusji konfrontują swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami, a przede wszystkim utrwalają sobie nową wiedzę i umiejętności. 

Przykładowe tematy:
- Rekrutacja bez tajemnic
- Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
- Skuteczna komunikacja w miejscu pracy i nie tylko
- Trening asertywności
- Wzmacnianie umiejętności przedsiębiorczych
- Praca zespołowa – odkryj swoje mocne strony

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Zadania i usługi świadczone przez Biuro Karier UWM realizowane są na najwyższym poziomie poprzez zapewnienie wykwalifikowanej kadry. Doradcy Biura to przede wszystkim doświadczeni specjaliści z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego, zarządzania kompetencjami oraz budowania planów rozwoju kariery, coachingu kariery, specjaliści z zakresu rozwoju osobistego i zakresu rekrutacji.

Zachęcamy do wypełnienia elektronicznej ankiety zgłoszeniowej na konsultacje / inne formy wsparcia.


Kontakt do nas :
Jolanta Sołodow 
Doradczyni zawodowa
email: jolanta.solodow@uwm.edu.pl 
tel. 89 524 51 84

 

Iwona Olechnowicz 
Doradczyni zawodowa 
email: iwona.olechnowicz@uwm.edu.pl 
tel. 89 524 62 44