SORTOWNIK DO PIECZAREK

Sortownik do pieczarek to rozwiązanie konstrukcyjne przeznaczone do wydajnego i dokładnego rozdzielania surowców wrażliwych na obicia (produkty miękkie) według średnicy i barwy kapelusza oraz masy owocnika grzybni na kilka lub kilkanaście frakcji.

Tytuł

SORTOWNIK DO PIECZAREK

Twórcy rozwiązania: Krzysztof Jadwisieńczak

Forma ochrony

Pat.236201

Korzyści z zastosowania

Innowacyjne rozwiązanie w dużym zakresie eliminuje pracę ludzi przy zachowaniu wysokiej jakości produktu, usprawnia sortowanie oraz pakowanie pieczarek. Dodatkowo sortownik do pieczarek jest urządzeniem małogabarytowym i prostym w obsłudze.

Zastosowanie rynkowe

Grupa odbiorców wynalazku to przede wszystkim drobne i średnie przedsiębiorstwa – pieczarkarnie.
Nie wyklucza to również producentów maszyn i urządzeń rolniczych, linii technologicznych do przetwórstwa żywności.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

TRL: IV Podstawowe komponenty technologii zostały zweryfikowane w warunkach laboratoryjnych.

Tagi

Rolnictwo, Żywność,

Kontakt

cwo@uwm.edu.pl
+48 89 523 38 00