AGREGAT UPRAWOWY DO GLEB CIĘŻKICH

Agregat uprawowy do gleb ciężkich składa się z pól bron ciężkich i wału Packera podwieszonych do ramy głównej, służący do kruszenia i doprawiania gleb ciężkich. Urządzenie mocowane jest z przodu ciągnika na TUZ. Dzięki temu, rozwiązanie może swobodnie zastępować obciążniki, dociążając przód np. podczas pracy z siewnikiem. Zaproponowana konstrukcja charakteryzuje się tym, że w pierwszym rzędzie umieszczono wał Packera wraz z przyspawanymi do niego zębami. Podczas ruchu obrotowego wału wokół własnej osi zęby wbijają się w glebę, wyrzucając kęsy gleby do góry, co sprzyja ich kruszeniu.

Tytuł

AGREGAT UPRAWOWY DO GLEB CIĘŻKICH

Twórcy rozwiązania: Krzysztof Jadwisieńczak, Stanisław Konopka, Patryk Łuka

Forma ochrony

Rozwiązanie zgłoszone do Urzędu Patentowego, uzyskało patent - Pat.240156.

Korzyści z zastosowania

Intensywność zabiegu kruszenia podwyższa wydajność procesu agrotechniki – za jednym przejazdem możliwe uzyskanie odpowiedniej struktury gleby oraz siew. Pozwala na skrócenie czasu zabiegów uprawowych przy jednoczesnym ograniczenie kosztów związanych z zużyciem paliwa i roboczogodzin.

Zastosowanie rynkowe

Agregat uprawowy do gleb ciężkich pozwala na usprawnienie i przyspieszenie procesów, których efektem będzie odpowiednia struktura gleby.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

IV Podstawowe komponenty technologii zostały zweryfikowane w warunkach laboratoryjnych.

Tagi

Rolnictwo,

Kontakt

cwo@uwm.edu.pl
+ 48 89 523 38 00