Sposób oceny stanu odżywienia owadów jadalnych przy użyciu hemolimfy ze szczególnym uwzględnieniem mącznika młynarka

Przedmiotem wynalazku jest sposób oceny stanu odżywienia owadów jadalnych przy użyciu hemolimfy ze szczególnym uwzględnieniem mącznika młynarka (Tenebrio molitor) i czarnej muchy (Hermetia illucens).
Ocena stanu odżywienia owadów zwykle dokonywana jest w ośrodkach badawczych poprzez badanie większej partii produktu, opiera się na procentowej zawartości białka i tłuszczu, na wyniki trzeba długo czekać. Z uwagi na szybki cykl rozwojowy owadów wyniki badan trafiają często za późno do hodowców. Przedmiotowa metoda została oparta na standardowym sprzęcie zapewniającym powtarzalność prowadzonych oznaczeń.

Tytuł

Sposób oceny stanu odżywienia owadów jadalnych przy użyciu hemolimfy ze szczególnym uwzględnieniem mącznika młynarka

Twórcy rozwiązania: Remigiusz Gałecki

Forma ochrony

Rozwiązanie zostało zgłoszone wnioskiem o udzielenie patentu w Urzędzie Patentowym RP w dniu 23.11.2022 r. pod nr P.442910.

Korzyści z zastosowania

Prezentowane rozwiązanie może być wykorzystane w ocenie stanu odżywienia owadów w odniesieniu do larw, poczwarek, jak i postaci dorosłych owadów. U tych ostatnich, nasze rozwiązanie można zastosować w stadzie podstawowym do oceny aktualnego stanu odżywienia postaci dorosłych, która może wpływać na produkcje jaj przeznaczonych do tuczu.

Zastosowanie rynkowe

Możliwość zastosowania na terenie fermy jak i w laboratoriach weterynaryjnych.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

TRL: VIII Demonstracja ostatecznej formy technologii

Tagi

Weterynaria,

Kontakt

cwo@uwm.edu.pl
+48 89 523 38 00