Aplikator do budowy podziemnej przesłony retencyjnej z substancji półpłynnych

Urządzenie, którego zadaniem jest budowa podziemnych kaskad retencyjnych. Kaskady te są przeznaczone do spowalniania przepływów podpowierzchniowych oraz odpływów wody z terenów rolnych, leśnych i zurbanizowanych o dużym i średnim nachyleniu terenu do izolowania fundamentów budowli przed zawilgoceniem podpowierzchniowymi wodami opadowymi.

Tytuł

Aplikator do budowy podziemnej przesłony retencyjnej z substancji półpłynnych

Twórcy rozwiązania: Piotr Markowski, Stefan Mańkowski, Dariusz Choszcz, Zdzisław Kaliniewicz

Forma ochrony

zgłoszenie P.437338

Korzyści z zastosowania

Niedobór wody jest zjawiskiem niekorzystnym dla całej gospodarki, jego skutki najbardziej i najszybciej odczuwalne są w produkcji rolniczej. Jednym z czynników przyrodniczych zapewniających uprawę roślin na wysokim poziomie jest zawartość wody w glebie. W ostatnich latach coraz częściej pojawia się problem obniżenia plonów z powodu okresowego niedoboru wody w glebie (suszy sezonowej). W naszym kraju skutki suszy najbardziej odczuwalne są w okresie wiosennym i letnim, w mniejszym stopniu jesiennym. Drugim niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym występującym w produkcji polowej są podtopienia spowodowane nadmiernymi, bardzo często intensywnymi opadami atmosferycznymi. Niekorzystne skutki wymienionych zjawisk atmosferycznych (cykliczny deficyt lub nadmiar wody) będą się nasilały wraz z postępującymi zmianami klimatu.
Aplikator jest innowacyjnym rozwiązaniem przeznaczonym do budowy podziemnej kaskady retencyjnej z półpłynnej masy służącej do zmniejszenia niekorzystnych skutków niedoboru wody. Zaletą urządzenia jest to, że podczas jednego zabiegu (przejazdu) wybranie gleby i utworzenia otwartego kanału, wypełnienia go półpłynną zawiesiną tworzącą przesłonę retencyjną. Po tym zabiegu następuje zasypanie kanału warstwą gleby.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie zaprojektowano przede wszystkim do:
• rolnictwa
• leśnictwa
• budownictwa
Ze względu na to, że aplikator służy do utrzymania odpowiedniej ilości wody w glebie, to może być wykorzystywany tam, gdzie zachodzą niekorzystne zjawiska związane z nadmiarem lub brakiem wody w glebie.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

1 Opracowane zostały wstępne założenia techniczne, przygotowano schematy konstrukcyjne urządzenia

Tagi

Rolnictwo, Budownictwo,

Kontakt

cwo@uwm.edu.pl
+48 89 523 38 00