Urządzenie do zagęszczania osadu pofermentacyjnego w biogazowniach rolniczych

Podstawowym zadaniem wynalazku jest zagęszczenie osadu pofermentacyjnego w biogazowniach rolniczych.

Tytuł

Urządzenie do zagęszczania osadu pofermentacyjnego w biogazowniach rolniczych

Twórcy rozwiązania: Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Magda Rozalia Dudek

Forma ochrony

zgłoszenie nr P.433187

Korzyści z zastosowania

Jednym z kluczowych źródeł energii odnawialnej jest biomasa. W stosunku do innych odnawialnych źródeł (wiatr, słońce), biomasa zapewnia duże bezpieczeństwo dostaw energii. Ilość produkowanej z biomasy energii może być zaplanowana, a jej wytwarzanie nie jest uzależnione od sezonowości i warunków pogodowych. Biogazownie to obiekty służące do przetwarzania materii organicznej różnego pochodzenia rolniczego na biogaz. Jednym z istotnych wyzwań związanych z funkcjonowaniem biogazowni jest zagospodarowanie osadu pofermentacyjnego. Mniejsza ilość osadu, to mniejsze koszty związane z jego zagospodarowaniem. Celem wynalazku jest zmniejszenie objętości osadu pofermentacyjnego poprzez odparowanie frakcji ciekłej z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła odpadowego pochodzącego z procesu spalania biogazu w warunkach obniżonego ciśnienia. Rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne wynalazku umożliwiają jego zastosowania zarówno w obiektach już istniejących, jak i w nowo budowanych.

Zastosowanie rynkowe

Główną grupę odbiorców rozwiązania stanowią: inwestorzy, operatorzy biogazowni rolniczych, producenci urządzeń do biogazowni

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

1 przeprowadzono badania analityczne i laboratoryjne, które potwierdziły przewidywania naukowe elementów technologii

Tagi

Energetyka,

Kontakt

cwo@uwm.edu.pl
+48 89 523 38 00