Sposób wytwarzania prodigiozyny i zastosowanie prodigiozyny do stworzenia bariery antybakteryjnej materiałów opatrunkowych

Projektem wynalazczym jest zastosowanie prodigiozyny do stworzenia bariery antybakteryjnej materiałów opatrunkowych

Tytuł

Sposób wytwarzania prodigiozyny i zastosowanie prodigiozyny do stworzenia bariery antybakteryjnej materiałów opatrunkowych

Twórcy rozwiązania: Sławomir Ciesielski

Forma ochrony

patent nr 238891

Korzyści z zastosowania

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie prodigiozyny do stworzenia bariery antybakteryjnej w materiałach opatrunkowych. Zastosowanie wynalazku polega na tym, że materiał opatrunkowy, namacza się w temperaturze pokojowej w roztworze prodigiozyny. Barwnik prodigiozyna jest pochodzenia bakteryjnego. Podczas prac badawczo-rozwojowych dowiedziono, że produkowana przez bakterie prodigiozyna posiada właściwości antybakteryje, skierowane głównie przeciw bakteriom Gram dodatnim, m.in. takim jak gronkowiec złocisty (Staphyloccus aureus) i gronkowiec skórny (Staphyloccus epidermidis). Namaczanie opatrunków w roztwarze pozwala uzyskać w ekonomiczny sposób materiały opatrunkowe, które mogą być stosowane w warunkach pozaszpitalnych.

Zastosowanie rynkowe

Odbiorcami rozwiązania mogą być producenci materiałów opatrunkowych, firmy biochemiczne, biotechnologiczne.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

2 podstawowe komponenty technologii były testowane w warunkach laboratoryjnych

Tagi

Medycyna,

Kontakt

cwo@uwm.edu.pl
+48 89 523 38 00