Śpiwór dla ludzi do zapobiegania hipotermii

Śpiwór dla ludzi do utrzymania optymalnej temperatury, podczas wykonywania czynności medycznych, ratowniczych.

Tytuł

Śpiwór dla ludzi do zapobiegania hipotermii

Twórcy rozwiązania: Paweł Jastrzębski, Zbigniew Adamiak, Kamil Krzyżanowski

Forma ochrony

wzór użytkowy Ru.071674

Korzyści z zastosowania

Celem wynalazku jest skuteczna walka z wychłodzeniem i hipotermią, które stanowią poważny problem u poszkodowanych w stanie wstrząsu. Utrata ciepła przez organizm powoduje szereg negatywnych skutków zagrażających zdrowiu i życiu oraz utrudniających pracę służb ratownictwa medycznego. Chodzi w szczególności o zaburzenia rytmu serca, zaburzenia oddychania, spadek zdolności wytwarzania skrzepu prowadzący do nasilenia krwotoku. Śpiwór ma kształt mumii, w części szerszej śpiwora zamontowana jest mata grzewcza z systemem kontroli i utrzymania temperatury z zasilaniem stałym lub z akumulatora. Korzystnie gdy mata grzewcza wykonana jest z włókna węglowego. Spód śpiwora wykonany jest z pianki gwarantującej odpowiednią izolacyjność cieplną.

Zastosowanie rynkowe

Głównymi odbiorcami produktu są przede wszystkim:
- stacje pogotowia ratunkowego,
- bazy lotniczego pogotowia ratunkowego,
- straż pożarna,
- podmioty udzielające pierwszej pomocy przedmedycznej,
- producenci śpiworów, kocy ratunkowych termoizolacyjnych, folii termicznych.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

1 Zostały przyjęte założenia techniczne produktu oraz opracowano rysunki techniczne. Kolejnym etapem będzie stworzenie prototypu rozwiązania i przetestowanie go w warunkach docelowych.

Tagi

Medycyna,

Kontakt

cwo@uwm.edu.pl
+48 89 523 38 00