SHOWBIZ 2022

Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest do uczniów szkół średnich (klasy 2-3) województwa warmińsko-mazurskiego – w tym uczniów z niepełnosprawnościami, z terenów o utrudnionym dostępie do różnych form pozalekcyjnych, a także do uczniów chcących poszerzać wiedzę i zakres kompetencji kluczowych.

Co robimy?

Zaplanowane w Projekcie działania to:
a) Dzień z ekonomią obejmujący warsztaty nt. różnych aspektów przedsiębiorczości
i spotkania z mentorami (przedstawicielami startupów i dojrzałych przedsiębiorstw),
b) Symulację rozwoju mikrobiznesu polegającą na wirtualnych spotkaniach z mentorami i pracy nad własnymi pomysłami na startup,
c) Konkurs z prezentacją założeń działalności i produktu/usługi zaprojektowanego startupu przed jurorami.

Kiedy?

IV-V 2022
Rekrutacja do 08.04.2022
EDIT: REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 13.04.2022 (ŚRODA)

Kontakt

Agnieszka Domańska
89 524 52 40
agnieszka.domanska@uwm.edu.pl

Opis

Sukces dwóch edycji Projektu „SHOWBIZ – Show Us Your Business! Program UWM w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym bardzo nas zainspirował. Zdecydowaliśmy się wpisać SHOWBIZ na stałe do naszego kalendarza wydarzeń i planujemy od 2022 roku organizować go cyklicznie co wiosnę. Celem ogólnym Projektu jest rozwój kompetencji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania i komunikacji wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W MIĘDZYSZKOLNYM PROJEKCIE „SHOWBIZ – Show Us Your Business!” 2022 wraz z informacją o przetwarzaniu danych dostępny poniżej.

Link do rejestracji: TUTAJ

Galeria