SHOWBIZ 2024

Dla kogo?

Wsparcie kierowane jest do uczniów szkół średnich (klasy 2-4) województwa warmińsko-mazurskiego. Do uczestnictwa w Projekcie zostanie zrekrutowanych max. 10 zespołów 3-4osobowych, przy czym jedną szkołę reprezentować mogą max. dwa zespoły.

Co robimy?

Zaplanowane w Projekcie działania to:
• WARSZTATY (21.03.2024r.) nt. różnych aspektów przedsiębiorczości i spotkaniach z mentorami,
• SYMULACJA ROZWOJU MIKROBIZNESU polegającej na wirtualnych spotkaniach z mentorami i pracy nad własnymi pomysłami na startup,
• FINAŁOWY KONKURS (25.04.2024r.) z prezentacją założeń działalności i produktu/usługi zaprojektowanego startupu przed jurorami.

Kiedy?

II-IV 2024r.
Rekrutacja do 07.03.2024r.

Kontakt

Hanna Marciak
89 524 41 60
hanna.marciak@uwm.edu.pl

Opis

Celem ogólnym Projektu jest rozwój kompetencji w obszarze przedsiębiorczości, zarządzania i komunikacji wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Udział w tym przedsięwzięciu da uczniom niepowtarzalną szansę na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i komunikacji oraz nawiązanie wspaniałych międzyszkolnych relacji.

Galeria