Symulator drgań anten GNSS, zwłaszcza dla potrzeb wyznaczenia deformacji terenu

Przedmiotem wzoru użytkowego jest symulator drgań anten GNSS, przeznaczony dla potrzeb wyznaczenia deformacji terenu

Tytuł

Symulator drgań anten GNSS, zwłaszcza dla potrzeb wyznaczenia deformacji terenu

Twórcy rozwiązania: Radosław Baryła, Jacek Paziewski, Paweł Wielgosz

Forma ochrony

zgłoszenie W.129623

Korzyści z zastosowania

Głównym przeznaczeniem symulatora drgań jest gromadzenie wysokoczęstotliwościowych danych satelitarnych w celu testowania dokładności i wiarygodności programów obliczeniowych do przetwarzania obserwacji satelitarnych. Później obserwacje te są wykorzystywane w systemach sejsmograficznych.
W badaniach geodezyjno-kartograficznych prowadzonych okresowo najczęściej stosuje się pomiary statyczne. Umożliwiają one określenie dokładności współrzędnych punktów na poziomie pojedynczych milimetrów. Natomiast w monitoringu przemieszczania punktów stosuje się pomiary kinematyczne z zastosowaniem metody RTK (lub RTN). Umożliwia to uzyskanie współrzędnych na poziomie dokładności pojedynczych centymetrów w częstotliwością 1Hz. Aby wiedzieć czy otrzymane wyniki są prawidłowe i wiarygodne należy przeprowadzić weryfikację praktyczną, która polega na wzbudzeniu drgań punktów pomiarowych.
Symulator drgań anten GNSS to rama z przymocowanymi prowadnicami, po których poruszają się wózki z antenami GNSS. Rozwiązanie to daje możliwość generowania skorelowanych drgań anten GNSS o zadanej amplitudzie i częstotliwości. Gromadzone w ten sposób dane umożliwią badanie dokładności i wiarygodności aplikacji programów obliczeniowych obserwacji wykorzystywanych w systemach sejsmograficznych.

Zastosowanie rynkowe

Docelową grupą odbiorców mogłyby być osoby, firmy zajmujące się rozwojem metod oraz sensorów do detekcji wysokoczęstotliwościowych drgań terenu i budowli spowodowanych eksploatacją górniczą, zjawiskami sejsmicznymi

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

2 Stworzono prototyp urządzenia oraz dokonano jego demonstracji w warunkach operacyjnych

Tagi

Geodezja,

Kontakt

cwo@uwm.edu.pl
+48 89 523 38 00