SPOSÓB WYTWARZANIA TWAROGÓW PARZONYCH

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania twarogów parzonych, które są wyrobami do bezpośredniego spożycia, a jednocześnie mogą zostać wykorzystane do dalszego przetwórstwa. Sposób wytwarzania twarogów parzonych charakteryzuje się tym, że do twarogu chudego dodaje się dopuszczony do przetwórstwa produktów spożywczych środek odkwaszający środowisko, tak aby doprowadzić do odpowiedniej kwasowości i umożliwić przeprowadzenie reakcji enzymatycznych z udziałem transglutaminazy. Po ewentualnym wprowadzeniu składników dodatkowych oraz ujednoliceniu, masa twarogowa jest parzona gorącą wodą, a po uplastycznieniu jest ona pakowana i wychładzana.

Tytuł

SPOSÓB WYTWARZANIA TWAROGÓW PARZONYCH

Twórcy rozwiązania: Krzysztof Bohdziewicz, Oskar Michał Brożek, Katarzyna Kiełczewska

Forma ochrony

Rozwiązanie zostało zgłoszone wnioskiem o udzielenie patentu w Urzędzie Patentowym RP i uzyskało patent decyzja UP RP z dnia 14.06.2023 r.

Korzyści z zastosowania

Zaleta przedmiotowego rozwiązania jest to, iż uzyskuje się możliwość kształtowania cech reologicznychproduktu gotowego niezalenie od przyjętej zawartości wody.
Twarogi parzone są produktami tradycyjnie wytwarzanymi na terenach polskich, zaś zastosowanie enzymu transglutaminazy umożliwia dywersyfikacje gotowego produktu pod względem cech reologicznych w zależności od oczekiwań konsumenta.

Zastosowanie rynkowe

Rozwiązanie może być stosowane zarówno przez duże zakłady (przemysłowe), mleczarnie oraz indywidualnych producentów, ponieważ proces może być realizowany od prawie kuchennego wyposażenia. Zakłady posiadające linie produkcyjna nie ponoszą kosztów związanych z jej wdrożeniem.

Poziom gotowości wdrożeniowej

 
 
 

TRL: VIII Demonstracja ostatecznej formy technologii

Tagi

Żywność,

Kontakt

cwo@uwm.edu.pl
+48 89 523 38 00